FİYATIMBU.COM KULLANICI SÖZLEŞMESİ:

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. Taraflar İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Fiyatimbu.com Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Fiyatimbu Bilgi Teknolojileri A.Ş ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2. Tanımlar

Fiyatimbu: Fiyatimbu Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmetlerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Alıcı: Site'de sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle,Site'de yer alan Ürün’ü satın almak amacı ile satın almayı kabul ettiği fiyat teklifi Site'de yayınlanan Kullanıcı.

Satıcı: Site'de sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu malları, alıcının yayınladığı fiyattan satma veya satmama seçeneği olan Kullanıcı. 

Site: www.fiyatimbu.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından ve ortaklarindan oluşan web sitesi 

Fiyatimbu Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Fiyatimbu tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

Fiyatimbu, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

Emniyetli Hesap: Fiyatımbu’ya ait olup Fiyatimbu tarafından yönetilen banka nezdindeki hesap. Ürün: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet.

İstek Süresi: Alıcının belirlediği ve isteğinin ne kadar süre ile geçerli olduğunu belirten süredir. Bu süre içerisinde satıcılardan birinin verdiği teklif fiyatını alıcının kabul etmesi ile bu süre sona erer

Alternatif Ürün Teklifi Hizmeti: Satıcıların, alıcının istek süresi içerisinde istediğini ürünün benzer ürünlerini alıcılara önerme hizmetidir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, 
Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, 
Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Fiyatimbu tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. 
3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, 
Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Fiyatimbu tarafından açıklanan her türlü beyan ve yükümlülüğü ve bu beyanlara ve yükümlülüklere uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız. 
4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden,
Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine Fiyatimbu tarafından gönderilen 'link'e', Kullanıcı'nın girmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 
4.2 Site'ye üye olabilmek için,
onsekiz yaşını doldurmak ve Fiyatimbu tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. On sekiz yaşını doldurmayan veya Fiyatimbu tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, kullanıcı olmaları sonucunu doğurmayacaktır. 
5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri 

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Fiyatimbu'nun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Fiyatimbu'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat vs hak ve alacak talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Kullanıcı'ların Fiyatimbu tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) ve ürün isteğinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Fiyatimbu'nun, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Fiyatimbu, Kullanıcı'lar tarafından Fiyatimbu'ya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya eksik olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e) Kullanıcı'lar, Fiyatimbu'nun yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) Fiyatimbu'nun sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Fiyatimbu ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Fiyatimbu ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Fiyatimbu, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sunulan , sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Fiyatimbu'nun, Fiyatimbu çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sunulan, sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğu, bütünüyle sunan, sağlayan, yayınlayan ve taahhütte bulunan kişilerin sorumluluğu altındadır. Fiyatimbu, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
h) Kullanıcı'lar Site'de yayınlanan Ürünler'in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla Emniyetli Hesabı kullanmak zorundadırlar.
i) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Fiyatimbu'nun uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
j) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
k) Fiyatimbu, Kullanıcıları'na, Fiyatimbu tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Fiyatimbu tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
l) Kullanıcı, Fiyatimbu'nun Site'ye ilişkin mobile ve web ortamlarında olan tüm uygulamalarında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Kullanıcının kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması, yetkisiz kişilerin eline geçmesi, yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasından dolayı Fiyatimbu'nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.1. Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri 

a) Alıcı, Fiyatimbu'dan yayınlanan ürünleri satın almak amacıyla herhangi bir ürün hakkında istek yayınlaması ile istekte bulunduğu ürün özelliklerini kabul etmiş sayılır. Ürün özellikleri konusunda uyuşmazlık doğması durumunda, Ürünün üretici firmasının resmi internet sitesinde yer alan özellikleri dikkate alınır.
b) Alıcı, İstek yayınlayarak Fiyatimbu tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Alıcının yapmış olduğu ürün isteği kabul edilirken Alıcının belirlediği teslimat tarihi de Satıcı tarafından kabul edilmiştir. Bundan dolayı, Alıcı, Ürünlerin Satıcı tarafından zamanında teslim edilmemesi, eksik teslim edilmesi, hiç teslim edilmemesi, yanlış adrese veya kişilere teslim edilmesinden dolayı Fiyatımbu'nun hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul eder.
d) Alıcı, Satıcı'ların satmayı kabul ettiği Ürünler'in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünler'den olup olmadığı hakkında Fiyatimbu'nun bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
e) Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan istek sürecinin ve alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı'nın Ürün'ü satmaktan ve/veya teslim etmekten vazgeçmesi halinde, Fiyatimbu'nun hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Siteden satın almaya çalıştığı Ürün'ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat vs ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
f) Ürün tesliminden sonra, herhangi bir nedenden dolayı ve/ veya ilgili mevzuat çerçevesinde Alıcının ürünü Satıcı’ya iade etmek istemesi halinde, Fiyatimbu'nun hiçbir sorumluluğu yoktur. Alıcı, Satıcı ile temasa geçip kendi aralarında uzlaşmaya varacağını kabul eder.
g) Alıcı, Site'de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Fiyatimbu'nun kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
h) Alıcı, Fiyatimbu'nun satım ve teslimat konusu Ürün'e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Fiyatimbu'nun herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
ı) Alıcı, Satıcı ile arasındaki istek ve satım akdinin tarafı olmayan ve gerek istek/satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Fiyatimbu'nun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul eder.
i) Alıcı, yaptığı isteğe verilen tekliflerin hangi Satıcılar tarafından görüldüğünü bilmemektedir. Alıcı, bu bilgiyi Fiyatımbu'dan talep edemez. Ancak Alıcı, bir Satıcının Teklif Fiyatı'nı kabul etmesi ile birlikte, Alıcı Satıcının ilgili bilgilerini Fiyatımbu aracılığı ile görebilecektir. j) Alıcı, bir Satıcının Teklif Fiyatı'nı kabul etmesi ile, teslim süresi ve adresinde hiçbir değişikliği Fiyatimbu aracılığı ile yapamaz. (Alıcı, Satıcı'nın Teklif Fiyatında belirtilen teslim tarih ve yerini de dikkate alarak Fiyat Teklifi'ni kabul ettiğinin bilincindedir.)
k) Satıcının, Ürünleri Alıcının İstek aşamasında belirttiği zamanda ve yere teslim etmemesi, eksik teslim etmesi, yanlış yere veya kişilere teslim etmesi durumunda, doğabilecek her türlü sorumluluk, tazminat ve cezalardan Satıcı sorumludur. Bu durumda Fiyatimbu'nun hiçbir sorumluluğu yoktur. Alıcı bunu kabul etmiştir.

ALTERNATIF ÜRÜN TEKLIFI HIZMETI:

l) Alıcı isteğinin, istek süresince Satıcılar Alıcıya, Alıcı tercih ederse, "alternatif ürün teklifi" sunabilirler. Satıcılar bu Alternatif Ürün Tekliflerini istek süresi boyunca yapabilirler. Alıcının bu alternatif ürün tekliflerinden herhangi birini kabul etme zorunluluğu yoktur. Alıcının tekliflerden birini kabul etme veya etmeme kararını vermek için 10 günü vardır.
m) Alternatif Ürün Teklif Hizmeti'nden yararlanan Alıcı, teklifleri görürken hangi Satıcı'nın hangi teklifi verdiğini göremez. Alıcı bunu kabul etmiştir.
n) Alternatif Ürün Teklif Hizmeti'nden yararlanarak tekliflerden birini kabul eden Alıcı'ya, 5 gün içerisinde kabul ettiği ürünün ödemesi yapar ise bu Alternatif Ürün Teklifini sunan Satıcının ilgili bilgileri Fiyatımbu tarafından açıklanır. Bu süre içerisinde Alıcı tarafından ödemenin yapılmaması durumunda, Satıcının verdiği Alternatif Ürün Teklifi geçersiz hale gelecektir. Alıcı, Alış-verişin gerçekleşmemiş olduğunu, ürünü satın alma hakkını kaybetmiş olduğunu ve dolayısıyla Satıcı'nın ürünü kendisine teslim etmeyeceğini kabul etmiş sayılır.
o) Alıcı, Satıcıların Alternatif Ürün Tekliflerini değerlendirirken, Satıcının ürün ile ilgili belirttiği her türlü bilgiyi ve varsa Satıcı notlarını tamamen anlamış olduğunu ve anlayarak bu teklifi kabul ettiğini kabul eder. Alternatif Ürün Teklifi ile ilgili Fiyatımbu'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.1.2. Satıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri 
a) Satıcı, Site'den sattığı veya satacağı Ürün'ün mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Satıcı, Teklif Fiyatı verilmiş Ürün’ü satmayı kabul ederken Fiyatimbu tarafından belirlenen kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Satıcı, Alıcı'nın İsteğini teslimat tarih/yerini kabul ederek, Alıcı'nın Ürünü almaya hak kazandığını kabul eder. Alıcının işbu sözleşmede belirlenen süreler içerisinde ödeme yapmaması halinde, Alıcı Ürün’ü Satıcının verdiği Teklif Fiyatıyla satın alma hakkını kaybedecektir. Bu süre içerisinde Alıcının her türlü sorumluluğunu yerine getirmesi ile birlikte, alış-veriş yapılmış sayılacaktır. Satıcı bunu kabul etmiştir.
d) Alıcının tüm ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile birlikte, Satıcı, Ürünleri Alıcının İstek aşamasında belirttiği zamanda ve yere teslim etmek ile sorumludur. Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) Satıcı, Ürün’ü teslim ederken Alıcı imzası olan sevk irsaliyesi fotokopisini, sadece bilgilendirme amaçlı olarak Fiyatimbu'ya 24 saat içinde göndermekle yükümlüdür. Fiyatımbu’nun teslimat ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
f) Satıcının Ürün’ü Alıcının İstek aşamasında belirttiği zamanda ve yere teslim etmemesi, hiç teslim etmemesi, eksik teslim etmesi durumunda doğabilecek her türlü sorumluluk Satıcıya aittir. Bu durumda Fiyatimbu'ya hiçbir sorumluluk tevcih edilemez.
g) Kullanıcı Sözleşmesi ve Site kuralları doğrultusunda, Satıcı, kendi iradesi ile ve Alıcı'ya karşı bir ek yükümlülük ve sorumluluk altına girmeden ve hiçbir hakkını kaybetmeden, Alıcı ile temasa geçip, ürün teslimatı ile ilgili görüşüp anlaşabilir. (Fiyatimbu, Satıcı tarafından Alıcının Teklif Fiyatının kabul edilmesi ile yükümlenmiş olduğu hizmeti tamamlamış sayılacaktır.)
h) Satıcı, Alıcının isteğine teklif vererek Ürün’ü tam olarak bildiğini, hiçbir tereddüt içinde olmadığını kabul eder. Ürün’ün daha önce üreticisi veya yetkili satıcılar tarafından Türkiye'de ve Dünya'da piyasaya sürüldüğünü, Fiyatimbu'nun Ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
ı) Satıcı, Alıcının isteğine teklif verdiği Ürün’ün hiç kullanılmamış, paketi açılmamış ürünlerden olduğunu kabul eder. Satıcı Ürün’ü hiç kullanılmamış, paketi açılmamış, ilgili Ürün’e ait standart garanti kapsamında, nakliye dahil, gerektiğinde montaj ücreti dahil biçimde teslim edecektir. Ürün’ün teslimatı ile ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda, anlaşmazlık, Alıcı ve Satıcı arasında çözümlenecektir.
i) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Fiyatimbu'nun herhangi bir zarara uğraması durumunda, Fiyatımbu'nun doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; Fiyatimbu'nun herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını Satıcıdan tahsil edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
j) Satıcı, sattığı Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı'ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Fiyatimbu aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından açılacak olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
k) Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında Alıcı'ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Fiyatimbu'nun her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
l) Fiyatimbu aracılığı ile birebir ticari temas haline geçmiş olan Alıcı ve Satıcı, söz konusu Ürünlerin alımı ile ilgili, Fiyatımbu'nun bilgisi dışında, Fiyatımbu'nun hizmetlerinden faydalanmış olmalarına rağmen, bu hizmetlerden faydalanmamışçasına işbirliği ve alış-veriş yapıp, hizmet bedeli , teklif fiyatı sunma bedelini vb bedelleri Fiyatımbu'dan iade talebinde bulunamazlar.
m) Satıcı, İsteğin hangi Alıcı tarafından verildiğini bilmemektedir. Satıcı, bu bilgiyi Fiyatımbu'dan talep edemez. Ancak; Alıcının, Satıcının verdiği Teklif Fiyatı'nı kabul etmesi ile birlikte, Satıcı Alıcının ismini veya ünvanını Fiyatımbu aracılığı ile görebilecektir.

ALTERNATIF ÜRÜN TEKLIFI HIZMETI:

t) Alıcının, istek süresince Satıcılar Alıcıya, Alıcı tercih ederse, "alternatif ürün teklifi" sunabilirler. Satıcı, Alternatif Ürün Teklifi verirken, ürünün her türlü özelliğini, marka-model-yıl-renk vb olarak detaylı bir biçimde vermek zorundadır. Mümkün ise ilgili marka ve modelin teknik özelliklerini gösteren bir "link" ve diğer notlar da ekleyebilir.

Satıcı Alternatif Ürün Teklifi verirken, birden fazla ürün belirtebilir. Satıcı, Alternatif Ürün Teklifi verirken ekleyeceği notlara, kimliğini belli edecek hiçbir bilgi sunmayacağını kabul eder.

Alıcının bu alternatif ürün tekliflerinden her hangi birini kabul etme zorunluluğu yoktur. Alıcının tekliflerden birini kabul etme veya etmeme kararını vermesi için 10 günü vardır. Satıcı, bunu kabul etmiş sayılır.

Alternatif Ürün Teklifi sunarken dikkate alınacak teslim süresi ve yeri, Alıcının daha önce bildirmiş olduğu teslim süresi ve yeridir.

Alıcının, Satıcı tarafından verilen ilgili "Alternatif Ürün Teklifi"ni kabul etmesi ile birlikte, Satıcı, Alıcı'nın Ürünü satın almaya hak kazandığını kabul eder. Bundan sonra da 5.1.2 a-s maddelerinin tümü geçerlidir.

5.2. Fiyatımbu'nun Hak ve Yükümlülükleri 

a)Fiyatımbu, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Fiyatimbu, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Fiyatımbu'nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Fiyatımbu tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Fiyatımbu tarafından yapılabilir. Fiyatımbu tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.

b) Fiyatımbu Site üzerinden, Fiyatımbu'nun kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Fiyatımbu tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Fiyatımbu'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Fiyatımbu, Site'de yer alan Ürün ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

d) Fiyatımbu, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Fiyatımbu tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Fiyatımbu, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

e) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dükkan/bayii" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "dükkan/bayii" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Fiyatımbu Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir; varsa her türlü zararın tazmin edilmesini talep edebilir.

f) Fiyatımbu, Sitedeki ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

g) Fiyatımbu, Alıcı'nın İstek verdiği ürünleri hangi Satıcıların "Kabul" ettiğini ve fiyatlarını açıklamayacaktır. Yine Fiyatımbu, Alternatif Ürün Teklifini'ni hangi Satıcı'nın verdiğini ve teklif verdiği altenatif ürünü açıklamayacaktır. Ancak Fiyatımbu, Sitede yer alan alış-veriş miktarları, mevcut cayma parası oranları ve teklif süreleri ile ilgili istatistiksel bilgileri yayınlayabilir. Kaç adet Satıcının "Onaylı Tedarikçi" olduğunu açıklayabilir.

8. Ücretlendirme

Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak, faturalandırılacak ve tahsil edilecektir.

9. Diğer Hükümler
10.1. Fikri Mülkiyet Hakları 
a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Fiyatimbu'nun telif haklarına tabi çalışmalar) Fiyatımbu'ya ait olarak ve/veya Fiyatımbu tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Fiyatımbu Hizmet'leri, Fiyatımbu bilgileri ve Fiyatımbu telif haklarına tabi çalışmaları satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, çoğaltılamaz, benzerim benzeri çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, veya başkasının Fiyatımbu Hizmet'lerine erişmesine veya kullanılmasına izin verilemez.
b)Fiyatımbu'nun, Fiyatımbu Hizmet'leri, Fiyatımbu bilgileri, Fiyatımbu telif haklarına tabi çalışmalar, Fiyatımbu ticari markaları, Fiyatımbu ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
c) Kullanıcılar, Fiyatımbu'nun Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
10.2. Sözleşme Değişiklikleri

a) Fiyatımbu, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından .......... ..1 Ocak 2014......... ..... tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

10. 3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Fiyatımbu, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Fiyatımbu için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Fiyatımbu'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.5. Sözleşmenin Feshi 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Fiyatimbu, Kullanıcının işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı , fesih sebebiyle, Fiyatımbu'nun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
b) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
c) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,