Stratejik Satınalma Ortakları ile Proje Yönetimi

Yazar: Isil Arikan ,
Aralık 08, 2018
Stratejik Satınalma Ortakları ile Proje Yönetimi

Rekabetin her geçen gün artması ve bunun sonunun olmaması sebebiyle günümüz iş hayatı ve ticaret dünyası her alanda yeniliklere ve farklı bakış açılarına muhtaç. Bunun satınalmadaki yansıması ise maliyet düşürmekle kalmayıp tedarikçi ilişkileri geliştirme ve yönetme, tedarikçilerin performanslarını arttırma, verimli kaynak kullanımı ve risk yönetimi gibi birbirinden son derece farklı alanlarda yetkinlik ve aksiyon gerektiriyor. Dolayısıyla ister direkt satınalma ister indirekt satınalma olsun şirketlerin tedarik fonksiyonları bir dönüşüm içerisinde. Bu dönüşüm ihtiyacına sebep olan iç ve çevresel faktörler;

-          Hassas rekabet zemini (değişken döviz kurları, artan işçilik maliyetleri gibi)

-          Tedarik zinciri içerisindeki operasyonların küresel boyutta uygulanabilir olması

-          Büyüyen şirketlerin operasyonlarının da hem nicelik hem nitelik olarak büyümesi

-          Müşteri ve tüketicilerin daha bilinçli olması

olarak sıralanabilir. Tüm bu sebeplerle artık satınalma yönetimi de daha ucuza alma döngüsünden çıkıp başlı başına bir proje yönetimi haline geliyor. Ve burada yeri gelmişken proje yönetimi esaslarından da kısaca bahsedelim.

Belirli kaynakları kullanarak, belirli bir tarihte belirli bir hedefe ulaşmaya yönelik aksiyonların planlanması ve uygulanması bütünü olarak tanımlayabileceğimiz Proje Yönetimi, içerisinde kaynak yönetimi, risk yönetimi, süreç yönetimi, yetenek yönetimi ve planlama gibi farklı disiplinlerin birlikte uygulanmasıyla icra edilir. Satınalmada proje yönetimi ise temelde herhangi bir alandaki proje yönetiminden farklı değildir, sadece hedef; şirketin uzun vadeli hedeflerinin satınalma ile ilgili kısımlarıdır. Satınalmada proje yönetimi şirketin kendisi tarafından uygulanabileceği gibi stratejik satınalma ortakları ile işbirliği yaparak da uygulanabilir ki aslında bu yazıda bahsetmek istediğimiz de bu kısım.  

 

Satınalmada Proje Yönetimi

Gerek adet gerek kapsam olarak geniş olan tedarik projeleri karmaşık ve manuel olarak yönetmesi zor projelerdir.  Öte yandan;

-          Teknoloji

-          Proje yönetimi konusunda uzmanlığı olan satınalma ortakları veya profesyonelleri

Bu zor sürecin yönetilmesinde şirketlere kritik noktalarda, projelerin yüksek verimlilikle yürütülmesinde ve arzu edilen hedeflere ulaşılmasında destek sağlar. Daha da özele inersek, satınalma faaliyetlerini proje yönetimi bakış açısı ile yönetmek şirketlere aşağıdaki faydaları getirir:

 

Esneklik

Satınalmada proje yönetimi sabit bir hedefe, süreç içerisinde güncel koşullara göre değişebilen aksiyonlarla ulaşma esnekliğini sağlar. Çok basit bir örnek vermek gerekirse; şirketinizin yeni bir şubesi için gereken, yerel pazardan tedarik etmeyi planladığınız ekipmanları pazardaki fırsatlar uyarınca bambaşka bir coğrafyadan çok daha uygun koşullarda tedarik edebilirsiniz.

 

 

Maliyet Yönetimi

Satınalma faaliyetleri herhangi bir ürünü en uygun fiyatla almak olarak görüldüğünde o ürünler güncel olan en düşük fiyatlara alınabilir. Ancak bir proje yönetimi olarak satınalma yapıldığında hem sürecin maliyeti hem de ürünlerin maliyeti yönetilir ve toplam maliyet gözetilir.

 

Risk Yönetimi

Satınalmada proje yönetimi tüm sürecin barındırdığı potansiyel problemleri de öngörmeyi ve bu problemler ortaya çıkmadan çözüm üretmeyi gerektirir.

 

Verimli Kaynak Kullanımı

Satınalmaya özellikle stratejik satınalma ortakları ile proje yönetimi penceresinden bakmak, şirketinizin kaynaklarını asıl işiniz veya pazarlama, satış gibi faaliyetleriniz için kullanmanıza olanak sağlar. Dolayısıyla sahip olduğunuz kaynakları daha verimli kullanırsınız.

 

Satınalmada proje yönetimi aslında stratejik satınalmanın bir parçası diyebiliriz. Bu doğrultuda daha uzun vadeli düşünmeyi gerektiren bir disiplin olması sebebiyle uygulaması zor ancak faydası yüksek bir seçenek. Stratejik Satınalma Ortakları ve bu şekilde bir işbirliğine farklı açılardan değinen yazı dizisinin sonuna geldik ve hepsinin özeti olarak diyebiliriz ki;

 

Satınalma artık rakiplerden daha ucuza almak, maliyet düşürmek gibi hedeflere ulaşmaktan çok daha karmaşık bir operasyon. Bu konuyu satınalma profesyonelleri istihdam ederek stratejik planlarla yönetebilir veya stratejik satınalma ortakları ile işbirliğini tercih ederek organizasyonunuzun asıl hedeflerine konsantre olabilirsiniz.